SALVESEN & THAMS

Salvesen & Thams Eiendom AS er det ledende utbyggingsselskapet på Orkanger. Gjennom vår kompetanse, finansielle styrke og gode samarbeidspartnere tilbyr vi framtidsrettede boligløsninger. Vi har ambisjoner om å være i forkant og utvikle nye eiendommer til boligformål for den økende befolkningen i regionen.

Stolte tradisjoner og nyskaping

Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab ble stiftet i 1898 for å levere kraft og transporttjenester til gruveindustrien på Løkken Verk.

Salvesen & Thams har i dag to strategiske forretningsområder:

  • Industriutvikling.  Aktivt eierskap i flere regionale bedrifter.
  • Eiendomsutvikling. Utleie, salg og utvikling i privat- og næringsmarkedet gjennom Salvesen & Thams Eiendom AS.

Salvesen & Thams Eiendom AS ser Orkanger og nærområdet som et svært attraktivt sted å bo. En rekke sentrumsnære prosjekter er lagt ut for salg. Flere ble startet i 2014 og ytterligere igangsatt i 2015 og 2016. Leiligheter med meget god standard bygges i gangavstand fra alle sentrumsfunksjoner. Det bygges rekkehus i populære områder med nærhet til barnehager og skoler, og det tilbys eneboligtomter med fantastisk utsikt over byen og fjorden.

Se vår hjemmeside her