SALVESEN & THAMS

Haldorgården i Orkanger sentrum.

Salvesen & Thams Eiendom AS er det ledende utbyggingsselskapet på Orkanger. Gjennom vår kompetanse, finansielle styrke og gode samarbeidspartnere tilbyr vi framtidsrettede boligløsninger. Vi har ambisjoner om å være i forkant og utvikle nye eiendommer til boligformål for den økende befolkningen i regionen.

Stolte tradisjoner og nyskaping
Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab ble stiftet i 1898 for å levere kraft og transporttjenester til gruveindustrien på Løkken Verk. Salvesen & Thams har i dag to strategiske forretningsområder:

  • Industriutvikling. Aktivt eierskap i flere regionale bedrifter.
  • Eiendomsutvikling. Utleie, salg og utvikling i privat- og næringsmarkedet gjennom Salvesen & Thams Eiendom AS.

Salvesen & Thams Eiendom AS ser Orkanger og nærområdet som et svært attraktivt sted å bo. En rekke sentrumsnære prosjekter er gjennomført. Leiligheter med meget god standard bygges midt i Orkanger sentrum, og det tilbys eneboligtomter med fantastisk utsikt over byen og fjorden. Vi er gjennom vårt eierskap i Vibo Entreprenør / Nordbohus involvert i en rekke spennende prosjekter for utvikling og utbygging av småhus / rekkehus i populære boområder med nærhet til barnehage og skole.

Se vår hjemmeside her