Rømmetunet blir Orkdals første leilighetsbygg i fem etasjer. Beliggenheten gjør utsikten flott over hele Orkanger i alle himmelretninger.

Leilighetsbygget som kommer opp har totalt 23 leiligheter og hovedentreprenør er Vibo. Planen er at beboerne skal få flytte inn sommeren 2019. Det fem etasjer høye Rømmetunet er første av totalt sju byggetrinn på denne sentrumstomta. Salget av leiligheter er godt i gang. 12 leiligheter er allerede solgt eller reservert.

Interessert i leilighet på Rømmetunet, se informasjon her

Utsikt fra Rømmetunets 5.etasje mot vest, Geilan og Idrettsparken. Foto: Yngve Bakken

Rømmeeiendommen blir innholdsrik når den står ferdig. Her blir det flere leilighetsbygg og næringsareal i første etasje langs den helt nye Kari Gravroks gate som går rett gjennom området fra Tverradkomsten til Graastens gate. I tillegg har Salvesen & Thams presentert et kino- og biblioteksbygg helt øst på området langs Orkdalsveien. Dette er et prosjekt som politikerne i Orkdal har under vurdering.

Utsikt fra Rømmetunet og sørover mot Tverradkomsten, Rømme Amfi, Røhme Gård og Orkla Sparebank. Foto: Yngve Bakken

Langs Tverradkomsten er det anlagt bypark og det bygges kjellergarasjer til bruk for både boligene og næringsaktørene som etablerer seg her.

Les mer om første byggetrinn her

Her sees Rømmetunet i 5 etasjer fra Orkdalsveien. Foto: Marit Mjøen

 

Utsikt fra Rømmetunets 5.etasje mot øst og Reme-Gården. Nærmest er Sæther-gården som er i ferd med å demonteres for å flyttes. Foto: Yngve Bakken

 

Fra Rømmetunets 5.etasje ser vi fra venstre Geilan, byggekrana ved Orkdal Folkebad  og Rokollen helt i bakgrunnen, Videre sees Idrettsparken med friidrettsbanen og nordover mot Orkanger og Nerøra. Foto: Yngve Bakken