Vibo AS lanserer nå bygging av eneboliger på Orkanger med pris fra 2,99 millioner kroner, inkludert tomtekostnad.

Det aktuelle området er i Joplassen, et boligfelt like øst for Orkanger sentrum. Her blir det bygd konsentrert, og det blir eneboliger på selvstendige tomter. Hver enebolig skal ha carport og hage og i tillegg blir det et fellesareal.
Prisen på hver enkelt enebolig blir ikke den samme, men det blir priser fra 2,99 millioner. Boligarealene vil være fra 103,8 til 123,3 kvadratmeter. Boligene er nå klare for lansering, og markedssjef Pål Sande i Vibo sier at byggingen starter så snart to enheter er solgt.

Alle eneboligene har hage og har frittliggende tomter. Illustrasjon: Vibo

 

– Joplassen er perfekt for de som ønsker å bo i nærheten av sentrumsfunksjonene på Orkanger og samtidig ha en flott beliggenhet nær skog og mark og utfartsområdene i Ulvåsen. Nærheten til det allerede etablerte boligfeltet Joplassen er også et pluss, sier Sande.

Tomtene som er klare for utbygging ligger i et område som eies av Salvesen&Thams og det er Vibo som har ansvaret for utbygginga. Ganske snart vil selskapet Nordbohus Orkladal, som er et nytt selskap heleid av Salvesen & Thams Entreprenør, ta over ansvaret for selskapets boligutvikling i regionen. Vibo blir dermed et mer rendyrket entreprenørselskap.

Carportene er enten plassert ved eneboligene, eller ved siden av alt etter hvordan tomtene blir liggende i terrenget. Illustrasjon: Vibo

 

Nordbohus Orkladal er salgs- og markedsorientert og vil ha et tett samarbeid med Vibo Entreprenør og Nordbohuskjeden sentralt.

Mer info om Nordbohus Orkladal

Nordbohus Orkladal vil etablere et eget salgskontor sentralt på Orkanger for å komme nærmere kundene. Selskapet vil samtidig fortsette satsinga mot boligmarkedet på Nordmøre som betjenes fra lokaler på Syltbakkan i Surnadal og Stokkøyan i Rindal.

– Vi har stor tro på at dette vil styrke tilbudet til kunder som ønsker seg inn i småhusbebyggelse i regionen. Det forplikter å representere Nordbohus med høyt fokus på kvalitet og leveringsdyktighet, sier markedsjef Pål Sande i Nordbohus Orkladal i et intervju på hjemmesiden til Nordbohus. Aasmund Lie (44) er ansatt som daglig leder i Nordbohus Orkladal AS.

– Med etablering av Nordbohus Orkladal vil Salvesen & Thams nå kunne tilby et helhetlig tilbud av tomter, eneboliger og leiligheter for alle kundegrupper i vårt definerte nedslagsfelt, sier daglig leder i Salvesen & Thams AS Geir Arne Rao.

Illustrasjon av løsning for stue og kjøkken.