Irene Voldens Litj-Johan på Nerøra blir en del av historiefortellinga når Orkdal kommune lager Digital kultursti Nerøra. Det er filmselskapet UpNorth som har ansvaret for produksjonen som blir ferdig i løpet av oktober og profileringa av Orkanger er klar for publikum før jul.

– Prosjektet er spennende og utfordrende. Målet er å gjøre Nerøra kjent for både orkdalingene, turistene og andre tilreisende. Og kanskje de som bor på Nerøra også får ny informasjon om hjemstedet sitt, sier produksjonsmanager i UpNorth, Haakon Wuttudal, som har regiansvaret for hele prosjektet.

Haakon Wuttudal fra filmproduksjonsselskapet UpNorth og skaperen av Litj-Johan, Irene Volden lager Digital kultursti Nerøra på oppdrag fra Orkdal kommune. Her sitter de to på Dampbakken og bak dem ser vi Langbrua og Orkdalsfjorden.

 

Den digitale kulturstien er en kombinasjon av ny teknologi og tradisjonelle informasjonstavler. QR-koder på infotavlene gir tilgang til videosnutter med muntlig informasjon og musikalske innslag fra dagliglivet på Nerøra for 100 år siden. Elleve informasjonstavler med bilder, tekst og kart gir faktaopplysninger. Turstien har 11 stoppunkter der publikum får fortalt Nerøras historie på en artig og informativ måte. Bonus er en fin trimtur i trehusbyen Orkanger.

Litj-Johans verden

Wuttudal forteller at filmselskapet fikk oppdraget fra Orkdal kommune tidlig i vår og de har jobbet med opplegg og produksjonsforberedelser helt til nå. I disse dager blir det filmopptak og musikkproduksjon. I tillegg til fakta, blir Nerøras historie fargelagt med tidsbilder fra Litj-Johans verden.

– Figuren Litj-Johan dukket opp gjennom et prosjekt i studietiden for 22 år siden, forteller skaperen av Litj-Johan, forfatter og lærer Irene Volden som selv bor på Nerøra, midt i Litj-Johans rike.

Haakon Wuttudal og Irene Volden drøfter prosjektet Digital kultursti Nerøra over en kopp kaffe i Fjordgata.

 

– Litj-Johans verden ble barnebok i 2001 og musikaler i 2005 og 2007 i samarbeid med komponisten Ronny Kjøsen fra Hølonda. Musikkspillene ble utviklet til juleforestillinger som gikk i flere år på Orkanger. Jeg synes det er flott at Litj-Johans verden får nok en arena og blir benyttet i arbeidet med å gjøre Orkanger og kommunen vår mer attraktiv, sier hun. Sammen med regissør Haakon Wuttudal og kulturetaten i Orkdal kommune har hun plukket ut sanger fra musikal-oppsetningene som utfyller faktainformasjonen i kulturstien.

Haakon Wuttudal og Irene Volden på ett av de historiske steden i Fjordgata der Lars-Marthagården sto.

I Litj-Johans rike dukker følgende opp: Litj-Johan fra Nerøra, mor Marit, far og bruksarbeider Peder, søster Eli og bestefar Stor-Johan. Dessuten treffer vi jernbaneslusken Benjamin, jomfru Løkke, konsul Christian Thams, lensmannen og katta Minister Thams.

Fakta om Orkanger

Digital kultursti Nerøra gir fakta om Orkanger fra disse 11 stoppunktene: Orkanger kirke, Kortbølgen og Fallet med sti ned mot fjorden der strandsitterne drev fiske, Nebbmælen med historien om hedersmannen John Kolbanussen, Fernie Hotell der tilreisende leide seg inn, Dampbakken og livet på Langbrua, Dampmaskinhuset og historien om Strandheim Brug, Strandheim som var boligen til Thams-familien, Orkanger stasjon og Thamshavnbanen, Nygata med gamle arbeiderboliger, Riangården som var Orkangers første skolebygg og Kåres gate 12 som er fødestedet til forfatteren Johan Bojer.

I kommunens handlingsplan 2018-2021 står det følgende om Digital kultursti Nerøra: «Dette prosjektet skulle vært ferdigstilt i 2017. Enheten har i løpet av 2017 avsatt tilstrekkelige midler til å kunne leie tjenester til å gjennomføre prosjektet, og digital kultursti vil bli realisert i 2018. Det er nå avsatt 630 000 kr til formålet i driftsbudsjettet for 2017 og 2018.»

I høst blir det lansering av Digital kultursti Nerøra – en ny attraksjon i Orkdal kommune.

Dette er en oversikt over de 11 stoppunktene i Digital kultursti Nerøra.

 

Det er flere typer informasjonsplakater langs Digital kultursti Nerøra. Her en illustrasjon på hvordan de største infotavlene kan bli med tekst, kart, bilder og QR-kode.

 

Opplevelsene langs kulturstien er tilgjengelig via en app på mobil eller nettbrett som kan lese QR-koder. Dette er et system som er enkelt i bruk.