Med utspring fra Orkelsjøen og med munning ved Orkanger slynger elva seg gjennom et av de frodigste dalfører i landet. Elva er kjent som en god lakseelv, en naturperle og et rekreasjonsområde for folk som bor i området. Langs den nedre del av elva, mellom Fannrem og Orkanger er det anlagt en tursti, Orklaparken. Den starter på moloen ved Gammelosen og følger elva til Forve bru på Fannrem. Turstien er under utbygging og har som mål å øke tilgjengeligheten til elva for rekreasjon og naturopplevelser.

Orkla_Hoved