Orkdal kommune er kjent for meget god kvalitet i sine barnehager. Det er full barnehagedekning. Kommunen er meget fleksibel i forhold til tildeling av barnehageplass, faktisk av de beste i landet – og innflyttere kan få plass når som helst i løpet av året.

Les mer om barnehagene på her.